سیستم دید نمای عقبی

وسایل نقلیه ی مدرن اغلب تنها دید محدودی از محیط مجاور خودرو را ارائه می دهند. با کوچکتر شدن بیش از پیش پنجره ها و شیشه ی عقب، در ترکیب با شکل خودرو که به شدت از ایرودینامیک متاثر شده است و نیز سیستم حفاظت از عابرین پیاده، انجام حرکت های دقیق و ایمن بسیار مشکل شده است. سیستم دید نمای عقبی با نمایش دادن تصویر بر روی داشبرد خودرو، به رانندگان در هنگام راندن بصورت دنده عقب کمک می کند.

در حین دنده عقب، سیستم دید نمای عقبی، امکان دید بدون مانعی را از محیط اطراف خودرو برای راننده فراهم می آورد و به خصوص پارک کردن خودرو را آسان تر می کند.

خطوط رنگی که می توانند به صورت پویا بر روی تصاویر دوربین نمایش داده شوند، به راننده زمان چرخاندن فرمان را نشان می دهند.

قائده ی کلی عملکرد سیستم

دوربینی که در قسمت پشتی خودرو نصب شده است، به محض اینکه خودرو در حالت دنده عقب قرار بگیرد، به صورت اتوماتیک فعال می شود. تصاویر دوربین محدوده ی پشتی خودرو را نشان داده و به راننده اجازه می دهند تا به صورت آنی تعیین کند که مسیر باز است. به طور اختیاری، مسیر خودرو می تواند به صورت پویا روی تصاویر دوربین با کمک خطوط رنگی نمایش داده شود. این ها خط سیر خودرو را با توجه به زاویه کنونی فرمان نشان می دهند و مشخص می کنند که در چه زمانی چرخش فرمان باید انجام شود.

در ترکیب با سیستم کمکی پارک مبتنی بر اولتراسونیک، برای مثال، فواصلی که به وسیله سنسورهای اولتراسونیک اندازه گیری می شوند توسط خطوط رنگی روی تصاویر دوربین نشان داده می شوند. این بدان معناست که تمام اطلاعات مرتبط به صورت مختصر در اختیار راننده قرار می گیرند.

مزایای سیستم برای راننده

  • امکان پارک کردن راحت تر و ایمن تر
  • پارک کردن سریع تر و آسان تر
  • استفاده ی آسان
  • راحتی در فهم تصاویر با استفاده از پردازش هوشمند
  • کاهش ریسک آسیب های مالی و هزینه های مرتبط با آن
۲۱+