سیستم نگهدارنده بین خطوط

خستگی و حواس پرتی شایع ترین دلایل انحراف ناخواسته از خطوط علامت گذاری شده هستند. سیستم نگهداری خودرو بین خطوط به راننده کمک می کند تا در میان خطوط رانندگی کند.

تا ۲۶% از تمام حوادث مرتبط با جراحات و تلفات می تواند از طریق نگهداری اتومبیل در میان خطوط جلوگیری شود.

قائده ی کلی سیستم نگهدارنده بین خطوط

این سیستم از یک دوربین فیلمبرداری برای شناسایی خطوط راهنمایی و رانندگی پیش روی اتومبیل و نیز آگاهی از موقعیت خودرو بین خطوط استفاده می کند. اگر فاصله ی خودرو و خطوط راهنمایی کمتر از حداقل های تعیین شده برای سیستم باشد، خودرو به میان خطوط برگردانده می شود.

در خودروهایی که از فرمان الکتریکی استفاده می کنند، سیستم به آرامی اما به گونه ای ملموس و در حین حرکت، فرمان را برای نگه داشتن در بین خطوط، در جهت مخالف می چرخاند.

در وسایل نقلیه ای که از فرمان الکتریکی استفاده نمی کنند، برای رسیدن به همان اثر، سیستم از برنامه ی پایداری الکترونیکی (ESP) استفاده می کند تا ترمز چرخ ها را به کار گیرد.

رانندگان می توانند در هر زمانی عملکردهای سیستم را با در دست گرفتن کنترل خودرو لغو کنند. اگر راننده چراغ راهنما را برای تغییر خط به صورت آگاهانه فعال کند، در این صورت سیستم هیچ مداخله ای نخواهد کرد.

مزایای سیستم برای راننده

  • به طور موثری در نگه داشتن خودرو بین خطوط به راننده کمک می کند.
  • بهبود ایمنی از طریق تصحیح سریع خطاهای رانندگی
۲۳+