اولین سفر مرسدس بنز

ایده ساخت ماشین در ذهن کارل بنز در خلال تحصیل در دانشگاه و زمانی که وی با دوچرخه به دانشگاه می‌ رفت شکل گرفت. او در سن ۲۷ سالگی به همراه آگوست ریتر شروع به ساخت یک کارخانه کوچک آهن و کارگاه آهنگری کرد. سال‌ های اولیه کار نتایج کاملاً ناامید کننده بود و اگوست ریتر دیگر به کار علاقه نشان نمی‌ داد؛ اما کارل بنز به کار امیدوار بود و به تلاش ادامه می‌ داد. در این وضعیت نامزد کارل بنز، برتا رینگر با جهیزیه خود سهم اگوست ریتر را خرید. همسر بنز، روند توسعه مالی را تامین کرد. طبق قوانین جدید، حق ثبت اختراع به او می‌رسد اما در آن زمان زن متاهل مجاز به ثبت اختراع نبود.

پس از تلاش های فراوان و پستی و بلندی های بسیار، سرانجام کارل بنز رویای خود را در ۲۹ ژانویه سال ۱۸۸۶ با ثبت اختراع خود که ” خودرویی با موتور بنزین سوز ” بود به حقیقت تبدیل کرد. از گواهی ثبت اختراع شماره ۳۷۴۳۵ به عنوان تولد اتومبیل یاد می شود.

هنوز یک کپی از این اتومبیل در موزه تکنولوژی در مشرق شهر به چشم می خورد.

مردم آن زمان به تکنیک جدید هیچ اطمینانی نداشتند و هیچ کس حاضر نبود سوار آن بشود. به همین دلیل اولین شماره بنز خریداری نداشت. آزمایش های رانندگی پی در پی مخترع این ماشین نتوانست مردم را قانع کند، با این وصف نمی توانست این موضوع ادامه پیدا کند. به خاطر اینکه موضوع محکم بودن و دوام آوری این اتومبیل به مردم ثابت شود، کارل بنز به فکر جدیدی افتاد. اودر آگوست ۱۸۸۸ تصمیم گرفت به اتفاق همسرش برتا به خانه پدری او در فورتس هایم واقع شده و فاصله آن ۱۰۰ کیلومتر بود حرکت کند.

چندی بعد قبل از اینکه این ایده به حقیقت بپیوندد برتا همسرش قبل از مشورت با او تصمیم گرفت این ایده را خودش عملی کند. بنابراین او با پسران خرد سالشان در این درشکه قرار گرفته و حرکت کرد.

مسیر شامل تعدادی مسیر انحرافی از مانهایم تا فورتزهایم محل تولد برتا بود. با این سفر ۱۸۰ کیلومتری که شامل مسیر برگشت نیز بود ؛ برتا بنز کاربردی بودن اتومبیل را به دنیا معرفی کرد. بدون شجاعت و تصمیم قاطع برتا بنز و پسرانش در مانهایم تصور تبدیل شدن شرکت بنز به بزرگ‌ترین کارخانه اتومبیل زمان خودش غیرقابل باور می‌نمود.

کارل در آن زمان نوشت:

«در آن روزها که فاجعه بر دریای زندگی سایه افکنده بود،

تنها یک نفر همراهم بود و آن همسرم بود.

بدون ترس و شجاع!

او بادبان‌های تازه امید را بالا برد.»

 

اکنون در این خیابان تابلوی یادبودی با عنوان « خط خاطره انگیز برتا بنز» نصب شده است.

۳۳+