کیسه هوای چند برخوردی هیوندای

هیوندای از توسعه و تجاری سازی اولین سیستم کیسه هوای چند برخوردی جهان خبر داد و اعلام کرد که این سیستم می توانند به طور قابل توجهی به بهبود عملکرد کیسه های هوا در تصادفات چند برخوردی کمک کند.

تصادفات چند برخوردی، تصادفاتی هستند که در آنها به دنبال ضربه ی اول، برخورد با اجسام ثانویه مانند درختان، تیرهای برق یا سایر وسایل نقلیه نیز اتفاق می افتد. از میان هر ۱۰ تصادف، ۳ تصادف چند برخوردی هستند.

کیسه های هوای کنونی، سیستم حفاظتی ثانویه  پس از برخورد اولیه را تامین نمی کنند اما کیسه های هوای چند برخوردی با سنجش وضعیت خودرو و سرنشینان آن، امکان عملکرد کیسه ی هوا در برخورد بعدی را به طور موثری فراهم میکنند.

تکنولوژی جدید هیوندای، موقعیت سرنشینان خودرو را پس از برخورد اول تشخیص می دهد. کارایی و تاثیرگذاری این سیستم زمانی مشخص می شود که سرنشینان در وضعیتی غیرمعمول گرفتار شده باشند.

سیستم های کیسه هوای چند برخوردی به گونه ای طراحی شده اند که سریعتر از زمان اولین برخورد باز شوند و اگر سیستم ایمنی اولیه تاثیر گذاری کمتری داشته، این سیستم بتواند ایمنی بیشتری را برای سرنشینان و راننده که در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته اند، فراهم کند.

به وسیله ی سنجش مجدد شدت تصادف که برای عمل کردن دوباره ی کیسه های هوا نیاز است، سیستم ایربگ در طول ضربه ی دوم با سرعت بیشتر و بدون هیچ تاخیری باز می شود. در نتیجه باعث افزایش ایمنی سرنشینان خودرو در تصادفات چند برخوردی می گردد.

تائسو چی رئیس مرکز فناوری کمپانی هیوندای اعلام کرد: با پیشرفت و توسعه ی سیستم کیسه های هوا در تصادفات چند برخوردی، انتظار میرود که ایمنی رانندگان و سایر سرنشینان به طور چشمگیری افزایش یابد.

وی افزود: ما تحقیقات خود را در بررسی موقعیت های گوناگون تصادفات ادامه می دهیم. این امر تعهد ما برای ساخت و تولید اتومبیل های ایمن تر است که در شرایط مختلف از سرنشینان محافظت کرده و از صدمه به آنها جلوگیری می کنند.

براساس آمار سیستم ملی داده کاوی خودروNASS-CDS  در ایالات متحده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ حدود ۳۰ درصد از ۵۶۰۰۰ حادثه در آمریکای شمالی از نوع چند برخوردی بوده است.

هیوندای موتورز سناریو های مختلفی از تصادفات چند برخوردی را در جاده های دوطرفه به منظور بهبود عملکرد کیسه های هوا و میزان دقت آنها در این نوع تصادفات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در آینده ای نزدیک شاهد استفاده از این کیسه های هوا در خودروهای هیوندای و کیا خواهیم بود.

۵۸+